top of page
Grupy wsparcia

    BADANIA

BADANIA: Witamy

BADANIA

Poznanie charakterystyki doświadczenia Pozostawionych jest uzasadnione przez doniesienia z badań, które wskazują, że znacznie częściej trudności w procesie przeżycia żałoby występują w tej grupie osób, w porównaniu do innych przeżywających śmierć bliskiego (Shear, 2007).

W części poświęconej omówieniu emocji towarzyszących doświadczeniu tej utraty rozważono niektóre z nich (por. EMOCJE)

Poniżej zamieszczony został (stale uzupełniany) przegląd literatury poświęconej badaniu doświadczenia osób przeżywających samobójczą śmierć bliskiej osoby.

DOŚWIADCZENIE SAMOBÓJCZEJ ŚMIERCI BLISKIEGO PRZEZ MŁODZIEŻ

McIntosh, J. L., & Kelly, L. D. (1992). Survivors’ reactions: Suicide vs. other causes. Crisis, 13, 82-93.Thompson, K. E., & Range, L. M. (1992-93). Bereavement following suicide and other deaths: Why support attempts fail. Omega, 26, 61-70.Walcott, A. M. (1993). Social support of the grieving process for survivors of suicide. Dissertation Abstracts International, 53, 4387B.Wong, P. W. C., Chan, W. S. C. & Beh, P. S. L. (2007). What can we do to help and understand survivors of suicide in Hong Kong. Crisis, 28, 183-189.

DOŚWIADCZENIE SAMOBÓJCZEJ ŚMIERCI BLISKIEGO PRZEZ OSOBY DOROSŁE

Barrett, T. W. (1990). The survivors: A comparison of bereavement experiences following the suicide, accidental, or natural death of a spouse. Dissertation Abstracts International, 50.Barrett, T. W., & Scott, T. B. (1990). Suicide bereavement and recovery patterns compared with nonsuicide bereavement patterns. Suicide and Life-Threatening Behavior, 20, 1-15.Grad O. T., & Zavasnik A. (1996). Similarities and differences in the process of bereavement after suicide and after traffic fatalities in Slovenia. Omega, 33, 243-251.Grad O. T., & Zavasnik A. (1999).  Phenomenology of bereavement process after suicide, traffic accident and terminal illness (in spouses). Archives of Suicide Research, 5, 157-172.Hoffman, Y. (1987). Surviving a child's suicide. American Journal of Nursing, 87, 955-956.McMenamy, J., Jordan, & J., Mitchell, A. (2008). What do suicide survivors tell us they need? Results of a pilot study. Suicide and Life Threatening Behavior 38(4), 375-389.Mitchell, A., Kim, Y., Prigerson, H. & Mortimer-Stephens, M.  (2004). Complicated grief in survivors of suicide. Crisis, 25, 12-18.Mitchell, A., Kim, Y., Prigerson, H., & Mortimer-Stephens, M. (2005). Complicated grief and suicidal ideation in adult survivors of suicide. Suicide and Life Threatening Behavior, 35, 498-506.Murphy, S. (1996). Parent bereavement stress and preventive intervention following the violent deaths of adolescent or young adult children. Death Studies, 20, 441-452.Murphy, S., Das Gupta, A., Cain, K., Johnson, L., Lohan, J.,Wu, L. & Mekwa, J. (1999). Changes in parents’ mental distress after the violent death of an adolescent or young adult child: A longitudinal prospective analysis. Death Studies, 23, 129-159.

DOŚWIADCZENIE SAMOBÓJCZEJ ŚMIERCI KLIENTA/ PACJENTA PRZEZ TERAPEUTĘ

Cooper, C. (1995). Patient suicide and assault: Their impact on psychiatric hospital staff. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 33(6), 26-29.

Davis, J., Bates, C., & Velasquez, R. (1990). Faculty suicide: Guidelines for effective coping with a suicide in a counselor-training program. Counselor Education Supervision, 29, 197-204.


Dyregrov, K. (2009). How do the young suicide survivors wish to be met by psychologists? A user study. Omega, 59, 221-238


Grad, O., Zavasnik, A., & Groleger, U. (1997). Suicide of a patient: Gender differences in bereavement reactions of therapists. Suicide & Life-Threatening Behavior, 27, 379.


Jordan, J. (2009). After suicide: Clinical work with survivors. Grief Matters: The Australian Journal of Grief and Bereavement, 12(1), 4-9.


Veilleux, J. C. (2011). Coping with client death: Using a case study to discuss the effects of accidental, undetermined, and suicidal deaths on therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 42, 222-228.


Webb, K. B. (2011). Care of others and self: A suicidal patient’s impact on the psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 42, 215-221.

BADANIA: Usługi
bottom of page