top of page
kolorowe KsiążkiPORADNIKI

PORADNIKI: Witamy

PORADNIKI DOSTĘPNE ON-LINE

6 października 2025

Dążąc do doskonalenia metod wspierania osób, które dotknęła samobójcza śmierć, należy zauważyć, że efektywna prewencja samobójstw wymaga świadczenia kompleksowej opieki dla samobójcy i jego bliskich, co powinno dotyczyć również udzielania wsparcia po dokonanym (i przeżywanym przez bliskich) czynie samobójczym. Norman Farberow dokonał analizy środowiska życia osoby zagrożonej samobójstwem i na podstawie poczynionych obserwacji stworzył w 1958 roku pierwsze centrum przeciwdziałania samobójstwom w Los Angeles. Niestety w Polsce wciąż nie ma podobnych ośrodków, a NFZ nie kontraktuje takiego świadczenia. Nieliczne samorządy organizują z własnej inicjatywy centra interwencji kryzysowej, ale bardziej o charakterze doraźnego wsparcia społecznego niż kompleksowego podejścia (Łoza, 2017). W związku z powyższym, większość osób, których bliscy odebrali sobie życie, poszukuje pomocy we własnym zakresie. 

Obserwując tę potrzebę powstają źródła, mające na celu przekazanie Pozostawionym niezbędnych informacji na temat przeżycia samobójczej śmierci bliskiego. Poniżej zamieszczone zostały linki do wybranych, dostępnych on-line poradników:

 1. Toolkit for people who have been impacted by a suicide loss

2. Support after suicide_UK SOBS

3. SOS_ A Handbook for Survivors of Suicide by Jeffrey Jackson

4. Hope and healing after suicide: A practical guide for people who have lost someone to suicide

5. Surviving a suicide loss: a resource and healing guide

6. PATHWAYS TO PURPOSE & HOPE_FRIENDS FOR SURVIVAL 

PORADNIKI: Zasoby
bottom of page