top of page
moje zdjęcie.jpg

mgr Joanna Ruczaj - psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ.

Pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Opoczyńskiej - Morasiewicz, prof. UJ, przygotowuje pracę doktorską pt.: "Żałoba niepodzielona. Analiza fenomenologiczna doświadczenia żałoby po samobójczej śmierci bliskiego".

Celem pracy jest ukazanie specyfiki przeżywania samobójczej śmierci bliskiego. Anonimowo przekazane za pośrednictwem strony świadectwa wesprą pracę nad lepszym rozumieniem tego doświadczenia i pozwolą na doskonalenie metod pracy terapeutycznej z Pozostawionymi.

Jednym z celów  projektu jest wyodrębnienie obszarów doświadczenia Pozostawionych, których dotychczasowy brak poznania lub brak rozumienia specyfiki tego przeżywania mógł prowadzić do występowania szczególnych trudności w procesie doświadczania żałoby po samobójstwie.


Dotychczasowe doświadczenie: 

2017 - do chwili obecnej    prowadzenie zajęć w Instytucie Psychologii UJ, m.in. "Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw";

2018 - do chwili obecnej       praca na stanowisku asystenta: Instytut Psychologii, UP im. KEN w Krakowie.

Publikacje z zakresu suicydologii:

Ruczaj, J. (2021). Logoterapia w kontekście suicydologii: wykorzystanie logoteorii w wyjaśnianiu i prewencji samobójstw, cz. 1. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 44(1).

Ruczaj, J. (2021). Wola sensu w biegu życia: wykorzystanie logoteorii w wyjaśnianiu i prewencji samobójstw, cz. 2. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 44(1).

Ruczaj, J. (2020). Doświadczenie żałoby po samobójczej śmierci bliskiego – zagrożenia imetody wspierania pozostawionych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(2), 285–300.

Ruczaj, J. (2018). Suicidal career - review of models of developing suicidal tendencies, Maska, 40, 185-199.

Informacje: Informacje
bottom of page