top of page
Kobieta w dziedzinie

METODY

METODY PRACY: Witamy

METODY PRACY Z DOŚWIADCZENIEM SAMOBÓJCZEJ ŚMIERCI BLISKIEGO

Woman Walking in the Field

COMPLICATED GRIEF TREATMENT (CGT)

Metoda oparta jest na wynikach wieloletnich badań Katherine Shear (Columbia University).

Proponowane podejście do terapii żałoby oparte jest na opisach tego doświadczenia, konstruowanych w odniesieniu do ram teoretycznych modelu teorii przywiązania (Bowlby, 1980).

Odwołując się do koncepcji Bowlby'ego, Katherine Shear (2010) zauważa, że za tworzenie relacji przywiązania odpowiada wrodzony instynkt. Podczas nawiązywania więzi z bliskimi, tworzone są indywidualne narracje na ich temat oraz gromadzone fakty, które umożliwiają adekwatny opis ich zachowania. Zebrane dane stanowią podstawę do formułowania reguł, które umożliwiają rozumienie i przewidywanie sposobu działania bliskich, a także budowanie wobec nich oczekiwań (Shear, 2010). Sformułowane reguły wywodzą się z powtarzających się doświadczeń, dlatego pojawia się znaczny opór w odpowiedzi na przeżycie (np. czyn samobójczy), które nie wpisuje się w przyjęte, znane schematy opisu zachowania bliskich. Doświadczenie traumy może być opisywane jako przeżycie rozbieżności pomiędzy aktualnym wydarzeniem (traumatycznym doświadczeniem) a zbiorem tych zinternalizowanych zasad (Janoff – Bulman, 1992). Katherine Shear (2010) zauważa, że samobójcza śmierć bliskiej osoby spełnia kryteria tak definiowanego doświadczenia traumy, dlatego wymaga wykorzystania specjalnych technik w procesie terapeutycznym.

Therapy Session

PROWADZENIE DZIENNIKA

To jest opis Twoich materiałów. To doskonałe miejsce na istotne informacje, które uświadomią odwiedzającym, w jaki sposób możesz im pomóc. Wybierz obraz, galerię zdjęć lub film, które chcesz umieścić w poście, aby podkreślić znaczenie treści i przyciągnąć uwagę odbiorców.

Therapy Session

MUZYKOTERAPIA

To jest opis Twoich materiałów. To doskonałe miejsce na istotne informacje, które uświadomią odwiedzającym, w jaki sposób możesz im pomóc. Wybierz obraz, galerię zdjęć lub film, które chcesz umieścić w poście, aby podkreślić znaczenie treści i przyciągnąć uwagę odbiorców.

Comforting

BIBLIOTERAPIA

To jest opis Twoich materiałów. To doskonałe miejsce na istotne informacje, które uświadomią odwiedzającym, w jaki sposób możesz im pomóc. Wybierz obraz, galerię zdjęć lub film, które chcesz umieścić w poście, aby podkreślić znaczenie treści i przyciągnąć uwagę odbiorców.

Więcej
Comforting

MINDFULNESS

To jest opis Twoich materiałów. To doskonałe miejsce na istotne informacje, które uświadomią odwiedzającym, w jaki sposób możesz im pomóc. Wybierz obraz, galerię zdjęć lub film, które chcesz umieścić w poście, aby podkreślić znaczenie treści i przyciągnąć uwagę odbiorców.

Więcej
METODY PRACY: Zasoby
bottom of page